HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลจากผู้ทานจริง อาหารเสริม เฮโปรวิท ล้างพิษ บำรุง รักษา ฟื้นฟูตับระดับเซลล์ นวัตกรรมพฤกษเคมี วิจัยเยอรมันนี สำหรับผู้มีภาวะไวรัสตับอักเสบบี เอ ซี ดี ไขมันพอกตับ ตับแข็ง 


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ทุกข์ทรมานจากโรคตับมานาน จนลูกสาวค้นพบ เฮโปรวิท และนำให้คุณพ่อรับประทาน จนคุณพ่ออาการดีขึ้น ถอดเครื่องหายใจ ทานอาหารได้ด้วยตัวเอง  

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

คุณเสมือน 3 เดือน กับการใช้ฮโปรวิท ค่าตับลดเป็นปกติ ท้องยุบผิวเหลืองกลับเป็นปกติ ตับอักเสบเรื้อรัง หาย!

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

” ผมใช้เฮโปรวิท พร้อมอาหารเช้า และกลางวันครั้งละ 1 แคปซูล
1 เดือน อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน สีผิวดีขึ้น หายเจ็บซี่โครง ไม่เพลีย
ไปทำงานได้ปกติ ทานครบ 3 เดือน ท้องก็ยุบ เหมือนไม่เคยป่วยครับ “

“ดื่มทุกวัน วันละนิดๆ หน่อยๆ พอให้ทานอาหารอร่อย ชอบคิดแบบนี้ เลยมักหาข้ออ้างในการดื่มให้ตัวเองเสมอครับ รวมกับเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกทาน ของมันของทอดก็ชอบ วันดีคืนดี ลุกไปทำงานไม่ไหว ไม่มีแรง เหมือนเป็นไข้ พอไปหาหมอ ก็ได้รู้ว่าเป็นตับอักเสบ  ไม่มียารักษา ตับจะฟื้นฟูตัวเองได้ เข้าใจผิดแท้ๆ นอนใจจนสุดท้ายเป็นตับอักเสบเรื่อรัง เจ็บชายโครงด้านขวาจนไม่สามารถจะหายใจแรงๆได้ ตาเหลืองตาชัวเหลือง จนลูกเมียทัก ท้องก็บวมขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าอาการหนักจนคิดว่าจะไม่รอดซะแล้ว ค่าตับ สูงขึ้นถึง 322,378 เคราะห์ดีลูกชายเค้าเห็นในgoogleว่า เฮโปรวิท ฟื้นฟู รักษาตับได้  เลยลองสั่งมาทาน พร้อมอาหารเช้า และกลางวันครั้งละ 1 แคปซูล 1 เดือน อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน สีผิวดีขึ้น หายเจ็บซี่โครง ไม่เพลีย ไปทำงานได้ปกติ ทานครบ 3 เดือน ท้องก็ยุบ ค่าตับก็ลงมาปกติที่ 32,22 เหมือนไม่เคยป่วยเลยครับ อยากเตือนคนที่รู้ตัวว่าเป็นโรคตับ ให้ฟื้นฟูรักษาซะแต่เนิ่นๆ อย่ารอเวลา จนเป็นหนัก เพราะเราอาจไม่โชคดีเสมอนะครับ”

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

คุณสุริยา ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เสียโอกาสในการทำงาน และเกิดภาวะแทรกซ้อน ตับอักเสบ ค่าตับสูง ตาเหลือง ตัวเหลือง ท้องบวม ใช้เฮโปรวิท เพียง 2 เดือน อาการต่างหายเป็นปกติ และร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ไวรัสตับอักเสบบี จึงไม่สามารถส่งผลร้ายต่อตับได้อีก

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

” คุณนพพร อายุ 42 ปี เกือบต้องเสียชีวิตด้วยโรคตับ เกือบต้องหมดโอกาสในการเห็นลูกรักเติบโต เพียง 3 เดือน ค่าตับลดลงเป็นปกติ อาการตัวเหลือง ท้องบวม มือเท้าบวม หาย! โอกาสที่ 2 ไม่ได้มีกันทุกคน รีบใช้เฮโปรวิท”

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

ค่าตับลด ไขมันพอกตับหาย ไม่ต้องกลัวเป็นตับแข็งแล้วครับ


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกัน คุณหมอแจ้งว่าค่าตับสูงมาก ทำอัลตร้าซาวด์ พบไขมันพอกตับระยะรุนแรง เสี่ยงตับแข็งมากกว่าคนปกติถึง 6 เท่า เครียด กังวล กลัวตาย หมอบอกไม่มียารักษา ค้นข้อมูลจนเจอเฮโปรวิท คุณอำภา ภูษิต รักษาตับอักเสบจนหายขาด โทรเข้าบริษัท ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลดีมากครับ สั่งโปรโมชั่น 3 แถม 1 มากิน 1 เดือน แค่กินแผงแรก อาการเหนื่อยง่าย ง่วงนอนในตอนบ่ายหายไป อาการจุกแน่น เจ็บชายโครงลดลง กินครบ 1 เดือน หมอนัดตรวจค่าตับ ผลออกมาดีใจมากที่สุด จาก 382 เหลือแค่ 14 หมอยังถามว่าผมไปทำอะไรมา (นึกในใจ กูรอดตายแล้วโว้ย) ดีใจสุดๆ ผมจะทานเฮโปรวิทต่อไปนะเพราะคิดว่า “เงินหามาได้เยอะเท่าไร แต่ถ้าไม่ดูแลสุขภาพ เงินพวกนั้นก็ไม่ทันได้ใช้”

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
คุณธนพัฒน์
ผู้แบ่งปันประสบการณ์ใช้เฮโปรวิท

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)


หมอยังแปลกใจ ผลตรวจล่าสุดเหมือนคนไม่เคยเป็นมะเร็งตับ!

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณทองสุข ใช้ผลิตภัณฑ์เฮโปรวิท เพื่อฟื้นฟูตับ จากการป่วยเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยลูกสาวเป็นผู้นำมาให้ใช้ และมีการส่งข่าวปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตลอด อาการตัวเหลือง ตาเหลืองจากบิริลูบิน และอาการท้องบวมจากอัลบูมิน รวมถึงอาการอ่อนเพลียไม่มีเรียวแรง เริ่มลดลงตั้งแต่การใช้ในระยะแรก และเมื่อใช้เข้าเดือนที่ 3 อาการจึงหายเป็นปกติทั้งหมด รวมถึงเมื่อกลับไปตรวจซ้ำผล ผลที่ได้ก็เป็นที่น่ายินดีมาก เนื่องจากค่าตับลดลงเป็นปกติ และการตรวจสารอัลคาไลน์ ผลก็ออกมาเหมือนไม่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยซ้ำ  เฮโปรวิท ขอร่วมยินดีกับคุณทองสุขที่กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง

(ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

ตัวหายเหลือง ค่าตับลด ดีใจได้อยู่กับลูกหลานไปอีกนานคะ

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณรัตนา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เฮโปรวิท เพื่อฟื้นฟูตับจากอาการไวรัสตับอักเสบบี ค่าตับสูง 293 และค่าบิลิรูบินหรือค่าตัวเหลืองอยู่ที่ 8 เธอเล่าอาการให้ฟังเพิ่มเติมว่า มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยกว่าปกติ และเจ็บปวดบริเวณใต้ชายโครงด้านขวามาก รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจเข้าออก ได้อย่างลำบาก เพราะจะรู้สึกเจ็บปวดมาก อีกทั้งตาเหลืองตัวเหลืองชัดเจน หลังจากใช้เฮโปรวิท รู้สึกได้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่อ่อนเพลีย อาการเจ็บใต้ชายโครงขวาลดลงชัดเจน ตาเหลือง ตัวเหลือง หายไป และเมื่อตรวจวัดค่าตับอีกครั้ง ผลออกมาเป็นปกติ โดยลดลงเหลือ 23 และ ค่าตัวเหลืองลดลงเหลือ 0.3  เฮโปรวิท ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการฟื้นฟูตับให้กับคุณรัตนา”

(ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

สินค้ารอบวันนี้

ใกล้หมดแล้วคะ

รอบต่อไปรอ 3 วันค่ะ
ขอให้สิทธิ์ตามคิวที่จองไว้นะคะ

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมันHEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมันHEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ปรึกษาปัญหาโรคตับ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสปการณ์กับผู้ป่วยโรคตับกว่า 10 ปี หรือสนใจสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน
HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

อาตมาสังเกตตัวเองว่าเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เจ็บชายโครงขวา จนไปกิจนิมนต์ไม่ไหว ไปตรวจ โยมหมอ ก็ว่าไขมันพอกตับ และตับอักเสบ ค่าตับ 243 อาตมาใช้เฮโปรวิทที่โยมน้องถวายมา แล้วรู้สึกได้ว่าอาการดีขึ้น ตื่นเช้ามา สดชื่นไม่อ่อนล้า ไม่เหนื่อยง่าย อาการเจ็บชายโครงขวาก็หายไป ผลเลือดล่าสุดค่าตับลดเหลือ 33 หายเป็นปกติดีแล้ว

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

พระชาลี อริญชโย

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


ดื่มหนักมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ตับทำงานหนักอ่อนเพลีย ง่วงมากในตอนกลางวัน และตื่นบ่อยนอนไม่หลับในตอนกลางคืน เนื่องจากเจ็บใต้ชายโครงขวา ท้องอืดมาก  ตรวจสุขภาพค่าตับสูงSGOT,SGPT 329,389 หมอแนะนำให้งดดื่ม ซึ่งผลดีขึ้นแต่ก็ไม่มาก ได้ลองใช้เฮโปรวิทต่อเนื่อง  3 เดือนแล้ว อาการที่ว่ามาข้างต้น หายหมด สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้ค่าตับอยู่ที่ 25,31 จะทานต่อไปเพราะอยากอายุยืน อยากอยู่กับลูกหลานไปอีกนานๆ ครับ 

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณอ๊อด ปัญญา

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


จำได้ไม่ลืมคะ วันนั้นมันรู้สึกเจ็บปวดชายโครงด้านขวามาก เจ็บจุกแน่นหายใจแทบไม่ได้ จนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาล  บอกคุณหมอปวดมากทำยังไงให้หายปวด นอนรอผลตรวจแทบไม่ไหว ทรมานมาก กว่าจะผ่านพ้นคืนนั้นไปได้ ผลตรวจออกมา ค่าตับสูง 258 ค่าldlสูง มีไขมันพอกตับ จนตับอักเสบบวมไปกดกับซี่โครง คือสาเหตุที่ปวด หมอว่าไม่มียาต้องงดดื่มงดอาหารหวานๆ มันๆ เพื่อนแนะนำให้ใช้เฮโปรวิท บอกว่าพี่แอ๊วอำภา ใช้ตัวนี้แล้วดีมาก องใช้ได้ 2 อาทิตย์อาการก็เริ่มดีขึ้น หายปวดใต้ชายโครงขวาแล้ว ตัวเหลืองก็ไม่เป็น ตอนนี้ทานต่อเนื่องรอไปตรวจเลือด แต่คิดว่าค่าตับต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณด้วง นาถวดี

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


โบว์เป็นอีกคนที่สุขภาพตับแย่มากๆ ตอนแรก คิดว่าเราอายุยังน้อยไม่น่าจะทำให้เป็นโรคตับ ได้ แต่ที่ไหนได้ การที่เราพักผ่อนน้อยนอนดึก กินอาหารไม่มีประโยชน์ กลับส่งผลที่ตับทุกอย่าง ตรวจร่างกายประจำปี พบว่าค่าตับสูง AST,ALT 165,90 ตกใจมากค่ะเพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีมาตลอด  โบว์ใช้เฮโปรวิท1 เดือน รู้สึกได้เลยว่าสุขภาพดีขึ้น ออกกำลังกายได้นานไม่เหนื่อยง่าย ไม่ง่วงจนต้องแอบหลับกลางวัน ที่สำคัญเช็คเลือดล่าสุด ค่าตับอยู่ที่ 25,21 ปกติแล้วค่ะ โบว์คงทานเฮโปรวิทต่อเพราะโบว์สายสุขภาพอยู่แล้วค่ะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณโบว์ นันสภัทร

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


มีปัญหาเรื่องตับเรื้อรังมายาวนานคะ เนื่องจากมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีคะ ทำให้สุขภาพโดยรวมไม่ดีตามไปด้วย ค่าตับสูง278 และมีอาการตับอักเสบ ร่างกายอ่อนเพลีย ขับรถตอนกลางวันไม่ได้เพราะจะเผลอหลับตลอดเวลารถติด อันตรายมากๆค่ะ ทดลองใช้ต่อเนื่องได้ 1 เดือน ค่าตับลดลงมาเป็นปกติอยู่ที่ 30 สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ง่วงตอนกลางวันแล้วค่ะ ตอนนี้สดชื่นสุดๆเลย เฮโปรวิท ช่วยฟื้นฟูตับได้จริงๆคะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณผึ้ง สุทธิรักษ์

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


โดยปกติเป็นคนที่มีปัญหาเรื่อง เบาหวาน ความดันสูง และไขมันอยู่แล้วค่ะ ตรวจเลือดล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว พ่วงเอาค่าตับสูง 369และไขมันพอกตับมาด้วย หมอบอกไม่มียารักษานะ ต้องงดเหมือนเบาหวานความดันเลย ถ้าไม่งดทีนี้มีแววมะเร็งตับนะ กลัวมากค่ะ เครียดเลยจะทำไงไม่มียาด้วย โชคดีเพื่อที่ทำงานเค้าแชร์โฆษณาของเฮโปรวิทมาให้ ดูเว็บไซต์แล้วก็สนใจเลยลองสั่งมาทาน 1 เดือน ผลที่ได้รับคือ  ค่าตับลดลงเหลือ55 และผลพลอยได้คือไตรกลีเซอไรด์ก็ลดด้วย ได้ 2 ต่อเลย จะทานต่อจนค่าตับเป็นปกติเลยค่ะ คิดว่าอีกเดือนก็น่าจะโอเคแล้วคะ  

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณเอ๋ อนงค์นุช

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


ตรวจร่างกายประจำปีของที่ทำงานค่ะ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ค่าตับสูง 185 และตับอักเสบด้วยคะ คุณหมอบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ จะกลายเป็นตับแข็งได้ ต้องงดดื่มงดอาหารรสจัด แล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรง ถึงว่าช่วงนี้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย แล้วก็รู่สึกคัยตามตัวแบบไม่มีสาเหตุ พอดีมีเพื่อนแนะนำให้ใช้เฮโปรวิทคะ เพราะเค้าทานอยู่ เค้าแบ่งมาให้ลองทาน1แผง แค่แผงเดียวก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าร่างกายดีขึ้น รู้สึกสดชื่นนอนหลับเต็มอิ่ม ไม่ง่วงกลางวัน หญิงเลยซื้อเพิ่มมาทานต่อเนื่องครบเดือน  ไปตรวจซ้ำ ค่าตับลดเหลือ17 ตับกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ สำหรับโรคตับ เฮโปรวิทเอาอยู่จริงๆค่ะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณหญิง สุภาพร

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


อายุเยอะแล้ว มีโรคประจำตัวคือความดันสูง และเบาหวานคะ ปกติทานยาสม่ำเสมอก็ดีอยู่ แต่มาช่วงหลังๆ นอนหลับๆ ตื่นๆ ตื่นมาเหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม กลางวันกลับง่วงมากเอาแต่นอนลุกไปไหนก็ไม่มีเรี่ยวแรง สังแกตว่าตัวเองมือเท้าบวมก็นึกว่าเราอ้วน ปวดจุกท้องด้านขวามาซักระยะ ลูกสาวก็เป็นห่วงเลยพาไปเช็คละเอียด นอกจากโรคเดิมที่เป็นอยู่ก็มี ไขมันสูง ไตรกลีเซอไรด์สูง ค่าตับสูง  หมออัลตราซาวด์ตับเพิ่มพบไขมันพอกตับ และตับอักเสบด้วย ลูกสาวเค้าหาเฮโปรวิทมาให้จากอินเตอเน็ต เค้าว่ารักษาโรคตับได้ ก็เลยลองดู กินได้ 1 เดือน ก็ไปตรวจตามหมอนัด หมอชมว่าค่าดีขึ้นหมดเลย ทั้งไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ ค่าตับก็ลดลงเยอะ ตับหยุดอักเสบ เฮโปวิท ดีแบบนี้แล้วฉันจะหยุดใช้ทำไมล่ะคะ อยากแข็งแรงคะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณจิน จินตนา

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองจนคนรอบข้างทัก ตอนแรกก็คิดว่าเราคงแค่นอนน้อย. พักผ่อนไม่เพียงพอ แต่นานวันก็ไม่หายแถมมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดจุกแน่นทานอาหารไม่ลง ท้องอืด ถ่ายไม่ค่อยออก เพื่อนเค้าบอก เป็นตับรึเปล่าอาการฟ้อง ลองไปตรวจดูหน่อย พอไปจรวจ หมอก็แจ้งให้ทราบว่า ค่าตับสูงกว่าปกติ และตับอักเสบ ถึงมีอาการปวด หมอบอกเรื่องใหญ่เลย เพราะถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ตับแข็งก็มะเร็งตับ  แล้วที่สำคัญไม่มียารักษา ต้องรอให้ตับฟื้นฟูตัวเอง ซึ่งก็เสี่ยงว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลง  ลูกๆก็เป็นห่วงแม่กัน เลยไปหาอาหารเสริมเฮโปรวิทมาให้ทาน แม่ก็ทานจนหมด 4 กล่อง  ก็ได้ไปตรวจกับหมออีกรอบ หมอเค้าบอกว่านี่คนเดิมหรือเปล่า ทำไมค่าตับเป็นปกติแล้ว มันเร็วจนน่าเหลือเชื่อ  แต่ก็ต้องเชื่อ ตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องมาตลอด  รู้สึกร่างกายแข็งแรงดีมาก ไม่อ่อนเพลีย เฮโปรวิทดีจริงๆคะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)


คุณเกด อาภา

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง


เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคะ ต้องตื่นมาเตรียมของเปิดร้านแต่เช้า แต่ปัญหาคือช่วงก่อนหน้า นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท ทั้งๆ ที่เพลียมาก เราก็คิดว่าเราคงเหนื่อยจากการทำงาน มีอยู่วันนึงกำลังจะไปเปิดร้าเหมือนเดิม พอหายใจเข้าแรงๆ จะลุกจากที่นอน มันก็ปวดจุกที่ท้องขึ้นมา เราคลำๆดูแถวๆชายโครงขวา กดไปมันยิ่งปวด ปวดจนไม่ไหว สรุปต้องปิดร้านไปหาหมอ  หมอขอเจาะเลือดตรวจ ผลออกมา ค่าตับสูงAST,ALT 450,357 ตับอักเสบจนบวมไปกดกับซี่โครงทำให้ปวด ปล่อยไว้ จะเป็นมะเร็งตับได้  หมอว่าไม่มียารักษา เราก็เครียสมาก ก็ค้นหาว่าอะไรที่จะช่วยได้บ้าง ก็มาเจอเฮโปรวิท เห็นคุณอำภาใช้แล้วดีขึ้นก็อยากลอง โทรไปถามผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำละเอียดมากคะ สำหรับแม่ค้าอย่างเรา ราคาก็ถือว่าสูง แต่ก็ต้องใช้ค่ะ เพราะเราคิดว่า ถ้าไม่มีชีวิต จะมีเงินไปทำไมล่ะ  ใช้ได้ครบเดือนกลับไปตรวจอีกครั้ง ค่าตับลดลงเหลือ 135,120แล้วคะ ไม่ปวดท้องตรงชายโครแล้ว สดชื่นขึ้นด้วย จะทานต่อแน่นอน ขนาดแค่เดือนเดียวยังดีขึ้นขนาดนี้ เฮโปรวิทคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆคะ

(ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล)

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

คุณอัญ อัญชลี

ผู้แบ่งปันประสบการ์ทานจริง​​Heprovit เฮโปรวิท ล้างพิษ รักษา ฟื้นฟูตับตรงจุดเข้าถึงระดับเซลล์


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ข้อเสนอสิ้นสุดภายใน

ชั่วโมง     นาที       วินาที


สินค้ารอบวันนี้

ใกล้หมดแล้วคะ

รอบต่อไปรอ 3 วันค่ะ
ขอให้สิทธิ์ตามคิวที่จองไว้นะคะ

HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมันHEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมันHEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับไบำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน

ปรึกษาปัญหาโรคตับ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสปการณ์กับผู้ป่วยโรคตับกว่า 10 ปี หรือสนใจสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน


HEPROVIT เฮโปรวิท ฟื้นฟูตับ บำรุงตับ รักษาตับ ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็งตับ ตาเหลืองตัวเหลือง เจ็บชายโครงด้านขวา ง่วงกลางวัน ตื่นกลางคืน ดื่มแล้วเป็นผื่นแดง คันตามตัวไม่มีสาเหตุ มือเท้าบวม ท้องมาน ปวดตามข้อ ท้องอืด แน่น หายใจไม่สะดวก ดื่มเหล้า สุรา อ้วน ไขมัน